HOME PAGE | INTRODUCTION | SERVICE | IMAGES | NEWS | CONTACT Vietnamese | English
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẸP CỦA KHU DU LỊCH CHÍ LINH
Tỷ phú Lê Ân đã đính hôn cùng cô sinh viên 19 tuổi (năm thứ 2 trường cao đẵng Du lịch)
Rước Dâu
H14
Rolls-Royce Phantom 04
Tậu thêm chiếc xe BMW B7 ( màu trắng) để rước nàng về dinh. Đi sau là siêu xe Rolls-Royce Phantom hộ tống
trao Quả
H13
Rolls-Royce Phantom 03
Rolls-Royce Phantom 02
Displaying results 19-27 (of 83)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next » Copyright CHILINH TOURIST AREA
  Stage
  Area for camping, picnic and overnight staying of tourist team
  Hotel
  Restaurant
  The VIP beach
 
  Le Hoang one Member Company limited is the investor “Chi Linh Tourist Village” Project, which was graded in Group A and approved on December 12, 1998. Chairman of Management Board – Director LE AN